WAT IS FREEDIVEN?

Freediven of in het Nederlands vertaalt vrijduiken, is het onder water zijn op 1 eigen ademteug. Freediving is een veilige sport, mits er een goed opgeleide buddy aanwezig is. Freediven doe je dus NOOIT alleen!!!

Recreatief en sportief

Freediven wordt recreatief, sportief, en in wedstrijdverband beoefend.

Recreatief freediven biedt de kans op rust, stilte en de mogelijkheid om je 1 met de natuur te voelen. In de oceaan bijvoorbeeld, zullen vissen, schildpadden en andere zeedieren veel dichterbij komen. Maar ook in een zwembad in Nederland kan je tot rust komen door je over te geven aan de ontspanning van het water en het freediven!

In Nederland is de Dutch Freedive Association (DFA) het vertegenwoordigende orgaan voor freedivers met als doel freediving in ons land te bevorderen. De DFA organiseert regelmatig wedstrijden in Nederlandse zwembaden waarop iedere gebrevetteerde freediver zich in kan schrijven. Zowel beginners als recordhouders doen mee.

 

Verschillende disciplines in freediving

Het freediven kent verschillende disciplines onderverdeeld in statisch, dynamisch en diepte. Daarbinnen zijn dan weer een aantal variaties.

Statisch

Doel is zo lang mogelijk onder water te blijven. De freediver ligt aan de oppervlakte, met zijn gezicht voorover in het water en houdt zijn adem in.  

Dynamisch 

Doel is om een zo groot mogelijke afstand onder water af te leggen. Hierbij kan gekozen worden voor afstand zwemmen onder water met zwemvliezen of een monovin of zonder zwemvliezen of een monovin.

Diepte

Doel is zo diep mogelijk te komen en weer veilig en ontspannen boven te komen. Hierbij kan om de diepte te bereiken gekozen worden om dit met of zonder vinnen te doen, met een touw of langs een touw en

  • Free immersion

Zonder vinnen trekt de Freediver zich langs een touw omlaag op eigen kracht. Bij het keerpunt draait hij of zij zich om en trekt zich weer op eigen kracht weer naar boven. De maximale diepte moet van tevoren worden opgegeven.

  • Constant Weight

De freediver duikt langs een lijn en zwemt op eigen kracht naar beneden. De freediver draait zich bij een keerpunt om en zwemt op eigen kracht weer naar boven. De lijn mag niet aangeraakt worden, behalve op het keerpunt. De maximale diepte moet van tevoren worden opgegeven.

  • Constant Weight without fins

De freediver duikt langs een lijn en zwemt op eigen kracht naar beneden. De freediver draait zich bij een keerpunt om en zwemt op eigen kracht weer naar boven. De lijn mag niet aangeraakt worden, behalve op het keerpunt. Hierbij mag geen gebruik gemaakt worden van vinnen. De maximale diepte moet van tevoren worden opgegeven.

  • Variable Weight

De freediver maakt gebruik van een gewicht van maximaal 30 kg om af te dalen. Dit kan een gewicht zijn of een slee. De freediver komt op eigen kracht weer boven.  Dit kan zwemmend of gebruikmakend van een touw.

  • No limits

De freediver maakt gebruik van een gewicht naar keuze. Meestal wordt een slee gebruikt. De freediver komt boven door gebruik te maken van een drijfmiddel. B.v. een heftballon, lier of ander drijfmiddel.